Vul hier de oplossing van de puzzel en je gegevens in:

Maak kans op de weekprijs:
Sport & Fit Cadeaukaart t.w.v. € 50,=.
.

Wat is het juiste antwoord?
 
De winnaar ontvangt per e-mail een bericht.
  
 
Geboorte
  
Door je antwoord te versturen, geef je toestemming dat Puzzelprijzen jou
e-mails mag sturen met interessante aanbiedingen.

Privacy Statement

Via de actiepagina Puzzelprijzen.nl, een activiteit van Mint Marketing B.V., worden persoonsgegevens verwerkt. Puzzelprijzen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In sommige gevallen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking, in andere gevallen verwerken wij gegevens in opdracht van andere partijen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2021.

Ons volledige Privacy Statement kan hier gedownload worden.

Actie voorwaarden

 • Deelname is gratis en mogelijk t/m 31 december 2022.
 • Deelname vindt plaatst als u op de actie pagina op de button deelname heeft geklikt
 • Wekelijks wordt er een prijswinnaar getrokken bij minimaal 1.500 deelnemers.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
 • De prijswinnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht.
 • Winnaar dient uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaar te reageren, anders wordt er door Puzzelprijzen.nl een nieuwe winnaar getrokken.
 • Deelnemers die foutieve gegevens hebben ingevuld worden van deelname uitgesloten.
 • Per gepubliceerde puzzel kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 • De prijs staat op naam en is niet overdraagbaar.
 • Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelnemer is woonachtig op een Nederlands woonadres (postcode, huisnummercombinatie incl. evt. toevoegingen).
 • Medewerkers van organisator, andere betrokkenen die direct of indirect zijn betrokken bij deze actie, alsmede gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan de actie, verleent de prijswinnaar toestemming aan Mint Marketing om haar naam en eventuele foto van de prijsuitreiking te gebruiken voor vermelding in vervolgacties, op de website of facebook.
 • Genoemde prijs in de campagne is niet de organisator van de actie.
 • Puzzelprijzen.nl is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • De Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) is van toepassing.

Voor vragen met betrekking tot deze actie, neem dan contact met ons op via info@puzzelprijzen.nl.

Privacy Statement